Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

วันที่ : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 สถานที่ : ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี เวลา : 9.30 น. ผู้ร่วมแถลงข่าว ๑. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒....