Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับม.4-ม.6 กับโครงการ วมว. ม.ทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่... 

ขอเชิญเที่ยวงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำหนดจัดงานทักษฺณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 8 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาอาเซียน”... 

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)งานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) งานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักการและเหตุผล ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง...