Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ปูทางสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์ กับงาน BIG+BIH April 2013

          BIG+BIH April 2013 เป็นงานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ของตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในอาเซียน ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย... 

งาน BIG+BIH April 2013 เพิ่มจุดแข็ง จัดแสดงผลงาน พร้อมจัดประกวด สินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นตลาด High End

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานแสดงสินค้าของขวัญและของตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในเอเชียกับงาน BIG+BIH  April 2013 นั้น จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2556    ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค... 

BIG+BIH April 2013 แนะนำตลาดใหม่ให้ผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยในฐานะผู้จัดงาน BIG+BIH ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 35  โดยแนวทางการดำเนินงานปีนี้คือ... 

เชิญร่วมงานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน BIG+BIH April 2013

BIG+BIH April 2013 หนุนผู้ผลิตงานดีไซน์ไทยใหม่ๆบุกตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศลดค่าใช่จ่ายออกร้านและให้คำแนะนำการทำธุรกิจ   งานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน...