Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ ร่วมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง กระทรวงการคลัง หลังจากรัฐบาลและกระทรวงการคลังได้จัดงานแสดงความขอบคุณ พร้อมประกาศเปิดรับความร่วมมือจากภาคเอกชน...