Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือกรมทางหลวง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปลูกต้นไม้เอกลักษณ์ท้องถิ่น ในงาน “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ปี 4”

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ (กลาง) องคมนตรี ในฐานะประธานอำนวยการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า พร้อมด้วย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ และคณะภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง...