ขอเชิญร่วมพิธี ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

หรือ เพื่อเรียน (ฟรีทุกวิชา) พยากรณ์ศาสตร์แนวพุทธ: สัตตาภิธรรม, กรรมจักร   อานุภาพกสิณ : ศิลปะแห่งการใช้สมาธิ…