Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

“โอกาสทองของเยาวชนไทยในการศึกษาต่อยังต่างประเทศ”

กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 จำนวน 604 ทุน/อำเภอ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 18 พฤษภาคม...