Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

U Inter ร่วมงานประชุมใหญ่ U Bank

ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย ร่วมจัดบูธงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด                 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด... 

ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย “พาใจ” ไปภาคเหนือตอนบน

น.ส.นิภาภัทร  เฉลียวเลิศ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตัวแทน นำทีมออกปฏิบัติการ เปิดศูนย์ประสานงานภาคเหนือตอนบน  และนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่ง ที่ทาง ยูเนี่ยนอินเตอร์...