Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานฟรีสัมมนา Twoplus Expo 2011 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบก่อสร้างแบบครบวงจร

งานสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของโลกรุ่นล่าสุด ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร...