Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

The Eye D Co.,Ltd. รณรงค์โครงการกระเป๋ากันง่วงลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต้อนรันปีใหม่ 2557

    การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการรณรงค์กระเป๋ากันง่วงลดอุบัติเหตุ โดย นพ.มนุญ  ลีเชวงวงศ์ ประธานกรรมการทุนง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา... 

นางสาวสิริกิติยา ทัศนวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิอายส์ดีท์ จำกัด (THE EYE D CO.,LTD.) ร่วมรณรงค์โครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย

โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อขุมขน 77 จังหวัดทั่วไทย  รณรงค์โดยนายนพดล  แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย และนางสาว สิริกิติยา... 

กิจกรรมสังคม CSR (Corporate Social Responsibility ) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย

  การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อขุมขน 77 จังหวัดทั่วไทย  รณรงค์โดยนายนพดล  แก้วสุพัฒน์  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย... 

เสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ติดตั้งแก่ชุมชนร่วมกับ อบต. ทัวประเทศ

  การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อขุมขน 77 จังหวัดทั่วไทย  รณรงค์โดยนายนพดล  แก้วสุพัฒน์  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย... 

( บริษัท ดิอายส์ดีท์ จำกัด ) รณรงค์โครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย เน้น CSR สู่ชุมชนยั่งยืน ร่วมกับ อบต.ทั่วประเทศ

  การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อขุมขน 77 จังหวัดทั่วไทย  รณรงค์โดยนายนพดล  แก้วสุพัฒน์  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย... 

นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์โครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย

                                   การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อขุมขน 77 จังหวัดทั่วไทย  รณรงค์โดยนายนพดล  แก้วสุพัฒน์  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย...