Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

Winton ผลักดันบริษัทไทยในต่างประเทศขนาดกลางและ SME ระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่นานาชาติของอังกฤษ AIM-LSE (London Stock Exchange)

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ ตัวแทนวินตัน (Winton) จากอังกฤษ ผลักดันบริษัทไทยในต่างประเทศขนาดกลางและ SME กว่า 5 บริษัทเป็นครั้งแรกในปี 2562 ระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่นานาชาติของอังกฤษ... 

ซีพีแรม – ซีพี ฟู้ดแล็บ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

ซีพีแรม – ซีพี ฟู้ดแล็บ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ... 

ซีพีแรม กรมประมง สานต่อความยั่งยืน ยกระดับความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) กับโครงการ “ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย” พร้อมร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ากว่า 200,000 ตัว

ซีพีแรม กรมประมง สานต่อความยั่งยืน ยกระดับความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) กับโครงการ “ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย” พร้อมร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ากว่า 200,000 ตัว ... 

กทปส. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ ตั้งศูนย์พัฒนา 5G หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองรับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

กทปส. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ ตั้งศูนย์พัฒนา 5G หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองรับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ปัจจุบันสมาร์ทโฟนและสมาร์ดีไวซ์นับเป็นปัจจัยที่ห้าที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารและการทำงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น... 

กทปส. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

กทปส. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายนิพนธ์... 

กทปส. เดินหน้าหนุนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการสารสนเทศชาวเขา ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

กทปส. เดินหน้าหนุนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการสารสนเทศชาวเขา ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การติดต่อสื่อสารและ       ... 

กทปส. หนุนงานด้านสุขภาพให้ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินเครื่องสร้างแอป “สมุดบันทึกสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล บล็อกเชน”

กทปส. หนุนงานด้านสุขภาพให้ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินเครื่องสร้างแอป “สมุดบันทึกสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล บล็อกเชน” ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต... 

กทปส. ร่วมสนับสนุน ผลักดันนักสื่อสารมวลชน ผลิตนำเสนอสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” หวังพัฒนาวงการทีวีดิจิทัลของไทยในอนาคต

กทปส. ร่วมสนับสนุน ผลักดันนักสื่อสารมวลชน ผลิตนำเสนอสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” หวังพัฒนาวงการทีวีดิจิทัลของไทยในอนาคต ... 

กทปส. นำร่อง Digital Literacy สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ “ปิล็อก กาญจนบุรี” หวังขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

กทปส. นำร่อง Digital Literacy สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ “ปิล็อก กาญจนบุรี” หวังขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ... 

กทปส. ลงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ e-School ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

กทปส. ลงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ e-School ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง...