Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครแล้ว TrueApp Center Forum เปิดคอร์สอบรมหลักสูตร iPhone Applicaiton

วันอบรม : 14, 20, 21, 27, 28 สิงหาคม 2554 เวลา : 9.00-16.00 น. ระยะเวลาในการอบรม : 5 วัน คุณสมบัติผู้สมัคร : มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม Objective – C จำนวนที่เปิดรับสมัคร...