Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

Reality รูปแบบใหม่ ! COFFEE MASTER by TrueCoffee

หากช่วงนี้ใครที่ได้แวะเวียนไปที่ CDC หรือ Crystal Design Center โซน B1 จะเห็นร้านกาแฟ TrueCoffee ขนาดใหญ่กับพนักงานหนุ่มสาว 12 คนที่กำลังขมักเขม่นกับการบริการลูกค้าที่แวะเวียนกันอยู่ไม่ขาดสายตลอดทั้งวันช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา...