Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

TIGA ออกสติ๊กเกอร์ไลน์ใหม่

TIGA ออกสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูน Happy Duck & Mashimaro ป่วนแชท Line แล้ว หนึ่งในลูกเล่นที่โดดเด่นของ LINE คงเป็นอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากสติ๊กเกอร์ (Sticker) ที่เป็นภาพตัวการ์ตูนน่ารัก...