Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มช้าง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุทัยธานี

นายวันชัย โอสุคนธทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับมอบ น้ำดื่มช้างขนาด 600 ซีซี จำนวน 36,000 ขวด มูลค่า 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นถ้วน) จาก นายวรเทพ ฤกษ์ลัภนะนนท์... 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพให้แก่พนักงานที่ประสบอุทกภัย

พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงายสนับสนุน... 

ไทยเบฟมอบน้ำดื่มช้าง และ ถุงยังชีพ ให้กับชาวพิจิตรที่ประสบภัยน้ำท่วม

   สืบเนื่องมาจากประเทศไทยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่หลากหลายจังหวัดทั่วภาคสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน   โดยเฉพาะในจังหวัดพิจิตรพบผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน...