Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันยานยนต์ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “TSAE Auto Challenge 2013 – 2014 Student Formula”

สถาบันยานยนต์ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “TSAE Auto Challenge 2013 – 2014 Student Formula” ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย มีกำหนดการแข่งขันในวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน...