Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บริชติช เคาท์ซิล และเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้าง “handmade-chiangmai.com” มุ่งสู่การเป็น “Creative Crafts Hub”

“handmade chiangmai” เป็นความร่วมมือระหว่างบริชติช เคานซิล (BC) และเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์(CMCC)  โดยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (STEP) สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ... 

โครงการ“Chiang Mai Digital Crafts” เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEsสู่ตลาดโลก

  British council ร่วมกับ Chiang Mai Creative city และมช.จัดแถลงข่าว โครงการ“Chiang Mai Digital Crafts” เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEsสู่ตลาดโลก Chiang Mai Creative city, British council, ศูนย์เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม... 

หนาวนี้ชวนคนรักสครับผิวที่สวนพฤกษฯกับกิจกรรม “Season of love magical of rose”

สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ร่วมกับ โอเอซิส สปา ชวนทุกหัวใจร่วมกิจกรรม “Season of Love magical of rose” เดินชมสวนสวยรับลมหนาว จิบชาท่ามกลางสวนดอกไม้...