Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสวิสกรุงเทพ ได้จัดงานต้อนรับวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2554

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมาโรงเรียนสวิสกรุงเทพ ได้จัดงานต้อนรับวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2554 โดยในปีนี้ทางโรงเรียนสวิสกรุงเทพ ต้องรับครูใหญ่คนใหม่ของโรงเรียนฯคือ...