Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีอีโอธุรกิจสีเจบีพี ศราวุฒิ รัชนกูล ประกาศแต่งงานดาราเกาหลี ชินจูอา

ใครๆก็ตามเมื่อได้ยินวลีที่ว่า “ สีเจบีพี ใช้ดีจึงบอกเพื่อน” ก็ย่อมจะนึกถึงสีแบรนด์เก่าแก่ของเมืองไทยอย่างสีเจบีพีกันอย่างแน่นอน กับซีอีโอคนรุ่นใหม่ คุณศราวุฒิ...