Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ศรีปทุม จับมือไอร่า ตั้งศูนย์เรียนรู้ ปั้นบุคลากรมืออาชีพด้านตลาดทุน

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดตั้ง SPU Investment Center by AiRA (SICA) ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา...