Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค”9 ชั่วโมง กับ 9 พระนักเทศน์ระดับประเทศ

โอเคแมส เชิญชมมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” ร่วมฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี 9 ชั่วโมงกับ 9 พระนักเทศน์ระดับประเทศ เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 เซ็นทรัลพลาซา... 

การขอใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

นายขจร วีระใจ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขอใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย...