Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครผู้สมัครเข้าเรียนทุนปริญญาเอกสองใบที่ญี่ปุ่น

  สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ญี่ปุ่น (JAIST) ได้ตกลงในความร่วมมือเพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก... 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ”การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่15″ ชิงถ้วยพระราชทาน

**เปิดรับการส่งข้อเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2555**ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...