Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญส่งภาพถ่าย เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน New York เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล

ภาพที่ถูกคัดเลือกให้เป็นภาพที่ประทับใจที่สุดจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลที่ 1      ได้รับ   เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลที่ 2      ได้รับ   เงินรางวัล ...