Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

“ไลออนส์สากลบริการประจำปี 2554” ฟรีตลอดงาน!!!

เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และ ถวายเป็นพระราชกุศล สมาคมสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร...