Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างหอระฆังวัดศาลาหม้อ

ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านอาตมาภาพพระครูวิสิฐพัฒนวิมล เจ้าคณะตำบลศาลา เจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ ได้โอกาสประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังสาธุชนทุกท่านเนื่องจากทางวัดศาลาหม้อยังขาดเสนาสนะวัตถุอีกอย่างหนึ่งของวัดนั่นก็คือหอระฆัง...