Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

นวดแผนไทยและนวดเท้า

ก่อนบ่าย…คลายเส้น นวดแผนไทยและนวดเท้า รับเครื่องดื่มสมุนไพร  “ตะไคร้ใบเตย” เพื่อสุขภาพ ฟรี..!!   ร่วมฤดี เฮลท์ มาสสาจจ์  ร้านนวดเพื่อสุขภาพใจกลางเมืองกรุงเทพฯ...