Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

หนูน้อยนักเล่านิทาน “ภาคเหนือ”..ที่ผ่านเข้าสู่รอบ “ชิงชนะเลิศ”

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา   สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และนิตยสาร Mother&Care เดินทางไปจัดแข่งขัน โครงการ “ลับสมอง... 

หนูน้อยนักเล่านิทาน “ภาคใต้”..ที่ผ่านเข้าสู่รอบ “ชิงชนะเลิศ”

เมื่อต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา   สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และนิตยสาร Mother&Care เดินทางไปจัดแข่งขัน โครงการ “ลับสมอง... 

หนูน้อยนักเล่านิทาน “ภาคตะวันออก”..ที่ผ่านเข้าสู่รอบ “ชิงชนะเลิศ”

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และนิตยสาร Mother&Care เดินทางไปจัดแข่งขัน โครงการ “ลับสมอง...