Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

DST Worldwide Services ร่วมวิ่งการกุศล 180 ปี แห่งมิตรภาพ ไทย-สหรัฐอเมริกา

DST Worldwide Services ร่วมวิ่งการกุศล เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดีเอสที เวิล์ดวายด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) ได้นำผู้บริหารและพนักงานรวมกว่า 40 คนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล... 

DST Worldwide Services ร่วมคืนปะการังสู่ท้องทะเล

DSTWS Coral Planting 2013   บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) –นำผู้บริหารและพนักงานรวมกว่า 150 คน ร่วมกันเพาะพันธุ์ปะการังเขากวางในโครงการคืนปะการังสู่ท้องทะเล...