Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

“มูลนิธิไทยคม” หนุนการศึกษามอบชุดเครื่องเขียนให้เด็กเป็นของขวัญ

คุณบพิธ  โกมลภิส ผู้อำนวยการโครงการ และคุณเมทินี อินทจักร  ผู้จัดการโครงการอาวุโส เป็นตัวแทนจากมูลนิธิไทยคม ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนจำนวน... 

“มูลนิธิไทยคม” ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนในกิจกรรมวันเด็ก

คุณเมทินี อินทจักร ผู้จัดการโครงการอาวุโส  เป็นตัวแทนจากมูลนิธิไทยคม ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนจำนวน 50 ชุด และลูกฟุตบอล จำนวน 5 ลูก ให้แก่คณะกรรมการชุมชนสรรพาวุธ... 

“มูลนิธิไทยคม” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งลงพื้นที่ชายแดนใต้ มอบอุปกรณ์กีฬาให้น้อง

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการ “เติมยิ้มให้น้องชายแดนใต้” ที่ทางช่อง 9 ได้จัดขึ้น ซึ่งในปีนี้มูลนิธิไทยคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบเงินสนับสนุนและบริจาคอุปกรณ์กีฬา... 

ลงนามถวายพระพร

คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณทรงศักดิ์ เปรมสุข  กรรมการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานมูลนิธิไทยคม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ... 

มูลนิธิไทยคม

 “มูลนิธิไทยคม”   ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนช่วยเหลือเยาวชนก่อนวัยเรียน คุณสมิทธิ์ จันทนป ผู้จัดการโครงการ คุณวราภรณ์ บัวผัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ...