Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองสานเชิญชวนแข่งขันทำอาหารไทยร่วมสมัย

นายขจิต ชัชวานชิย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมกับสมาคมพ่อครัวไทยและชมรมร้านอาหาร  เขตคลองสาน...