Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.หัวเฉียว ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการประชาชนที่มาถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง

โรงพยาบาลหัวเฉียว  ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดตั้งจุดบริการปฐมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน  โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมถวายความอาลัยแด่... 

รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดงานส่งเสริมสุขภาพคนทำงาน

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม  จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพคนทำงานในเขตชุมชนเมือง ครั้งที่ 7  ภายใต้แนวคิดสุขภาพดี..เริ่มที่ตัวเรา... 

พัฒนาการของลูกในครรภ์ : รพ.หัวเฉียว จัดอบรมเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์

พัฒนาการของลูกในครรภ์สามารถเสริมสร้างได้โดยคุณแม่ ควรมีอารมณ์และจิตใจที่แจ่มใส  ไม่เครียด  เนื่องจากอารมณ์ของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์  นอกจากจะมีผลโดยตรงต่อทารกในครรภ์... 

รพ.หัวเฉียว จัดการซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้ รพ. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับ... 

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็น... 

ผู้มีจิตกุศลบริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่ รพ.หัวเฉียว

           นายสำเริง   มนูญผล  (ที่สี่จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท สหมนูญผล จำกัด  และ เจ้าของโรงละครเอ็มเธียเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  มอบเงินบริจาคจำนวน... 

รพ.หัวเฉียวจัดอบรมบรรยายธรรมโอสถ

โรงพยาบาลหัวเฉียวเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นเหมือนกับการให้ยาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทางด้านจิตใจ  โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วม... 

รพ.หัวเฉียว จัดอบรมเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์

                  โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมและการบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณแม่ยุคใหม่..สร้างเสริมศักยภาพลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์” โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท... 

รพ.หัวเฉียว จัดบริการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีฟรี 100 ราย

ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญอันดับต้น ๆ ในร่างกายของเรา โดยทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ช่วยฟอกระบบร่างกายให้สะอาด ให้มีสุขภาพดี ผลิตพลังงาน ควบคุมสารเคมีและฮอร์โมน... 

ทุนพยาบาลต้นกล้า 3 สถาบัน

ดร. วิเชียร เตชะไพบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (กลาง) นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว (ขวา) และ รศ. ดร. อุไรพรรณ...