Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขับ Grabcar หารายได้พิเศษ

ถ้าถามถึงปัญหาหลักของมนุษย์เงินเดือน ปัญหาอันดับต้นๆคงหนีไม่พ้น “เงินเดือนไม่พอใช้” แม้จะทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ครั้นจะรอปรับเงินเดือนในแต่ละปีนั้นก็นานแสนนาน...