Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานฉลองครบรอบ30ปี วศ2521

ขอเชิญ วศ 2521 มาร่วมพบปะฉลองครบรอบ 30 ปี ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 นี้     ณ  ห้องกิ่งทอง  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ  เวลา 18.00 น  Read More →