Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักทรัพย์บัวหลวงเปิดบริการออนไลน์ใหม่ “BLS Customer Service WEBSHAT”

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง   ก้าวล้ำอีกขั้นกับการเปิดตัว “BLS Customer Service WEBCHAT” บริการทางเลือกใหม่ในการสอบถามข้อมูล... 

หลักทรัพย์บัวหลวงส่ง DW 6 ตัวใหม่ อ้างอิงหุ้นเด่น เสนอขายวันแรก 3 เม.ย. นี้ พร้อมเพิ่ม 3 เครื่องมือวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 เมษายน 2555 หลักทรัพย์บัวหลวงเตรียมเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์...