Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

รฟม. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้าง... 

คณะจากนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดแพรกเหนือ) ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะจากนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดแพรกเหนือ) จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง... 

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

     เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ... 

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนศรีบุญยานนท์ ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

       เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ... 

30 มค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดบางแพรกเหนือ) จังหวัดนนทบุรี

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดบางแพรกเหนือ)... 

11 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ อบต.บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

         เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ... 

11 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ... 

11 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ หมู่บ้านนารีนคร จังหวัดนนทบุรี

        เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ... 

10 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จัดกิจกรรม CSR มอบลานเอนกประสงค์แก่ โรงเรียนวัดฝาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรม CSR ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง... 

รฟม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9

รฟม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. – 17.00 น. พบกับดารา การประกวดความสามารถของเยาวชน...