Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

Affinity Solution น้องใหม่วงการ Contact Center Outsourcing หนึ่งเดียวจากไทยที่เข้าร่วมประกวด A/P Contact Center World 2011

Affinity Solution น้องใหม่ในวงการธุรกิจ Contact Center Outsourcing  เป็นบริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียวที่เข้าร่วมประกวด A/P Contact Center World ถึง 4 ประเภท นำโดยทีมงานมืออาชีพบินไปร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถึงประเทศออสเตรเลียเลยทีเดียว  Read More →