Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ความเป็นมา การประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Orchid Conference) เป็นการริเริ่มเมื่อปี...