Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.อ. วางเป้า 3 ปีขึ้นท็อปเทนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งอาเซียน หนุนสร้างนักวิจัยคุณภาพ เน้นแก้ปัญหาชุมชน-พัฒนาท้องถิ่น

อธิการบดี ม.อ. คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ในการวางเป้าหมายผลักดัน ม.อ. ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยติดอันดับ 1 ใน 10 ในระดับอาเซียนภายใน 3 ปี... 
Tags: