Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเข้ารับการฟังการประชุมชี้แจงมาตรฐานกกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ของ กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะจัดประชุมชี้แจง เพื่อเผยแพร่มาตรฐานกิจกรรม แคนู/คายัค การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม การจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว...