Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

CP Launch Free Line Sticker

มาให้โหลดกันอีกแล้ว สำหรับ  Sticker Line  คราวนี้ เป็นสัญชาติไทย นี่เอง   ซีพี ปล่อยตัว P’Chef  N’Kyo หรือ ชื่อภาษาไทยว่า “พี่เชฟ & น้องเกี๊ยว” หลังจากได้ยลโฉมแล้วต้องขอบอกว่า... 
Tags: , ,