Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญน้องๆชั้นป.4-6 ร่วมเข้าประกวดโครงการวาดภาพระบายสีกับอาท ในหัวข้อ”พลังจิตอาสา นำพาโลกน่าอยู่”

โครงการประกวดภาพวาดระบายสี ครั้งที่ 7   ชื่อหัวข้อ            “พลังจิตอาสา นำพาโลกน่าอยู่”   กติกาโครงการ 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่...