Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

“ไทยเบฟ” สนับสนุน “วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกฯ” จัดคอนเสิร์ต “มนต์เวียงจันทน์”

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันที่ 31 มกราคม 2556 “ไทยเบฟ” สนับสนุน “วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกฯ” จัดคอนเสิร์ต “มนต์เวียงจันทน์” สานสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี... 

ไทยเบฟเวอเรจ รับโล่พระราชทานในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูโรงพยาบาลหลังวิกฤตอุทกภัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกิตติวัฒนา      ระยะที่ 2 และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมระบบถ่ายทอดทางไกลบัวหลวง... 

ไทยเบฟเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารเทสโก้ โลตัส โชว์ศักยภาพผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)        (ลำดับที่ 7 จากซ้าย)  ให้การตอนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทเทสโก้... 

นิทรรศการภาพเขียน L’art de Marsiภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ         เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน... 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย คุณสรกฤต ลัทธิธรรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มช้าง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย คุณสรกฤต  ลัทธิธรรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มช้าง (คนกลาง) ร่วมแถลงข่าวให้การสนับสนุนการจัดงาน... 

ไทยเบฟร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 36 ปี หนังสือพิมพ์มติชน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณธนิต  ธรรมสุคติ ที่ปรึกษาบริษัท และ รองประธานบริษัท ทศภาค จำกัด พร้อมด้วย คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก... 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึกแก่นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย...