Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

PAGEONE Central World : Storewide Clearance 40 % off

Pageone @ Central World จัดมหกรรมโปรโมชั่นพิเศษ Storewide Clearance 40 % off  เอาใจนักอ่านกับรายการหนังสือลดราคาพิเศษ  40% ทุกรายการทั้งร้าน ณ ชั้น3 B2S Central World เริ่ม 01 มิถุนายน 2555 นักอ่านทุกท่านไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียว...