Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวงาน OTOP เวียงพิงค์ล้านนาสู่อีสาน สืบสานภูมิปัญญาไทย

เชิญเที่ยวงาน OTOP เวียงพิงค์ล้านนาสู่อีสาน สืบสานภูมิปัญญาไทย พบกับสินค้า OTOP กว่า 200 ร้านค้า ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุบลราชธานี  Read More →