Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงานจิตอาสาไทยสมุทร ช่วยบรรจุกระสอบทราย ที่วิทยาลัยการปกครอง

พนักงานจิตอาสาไทยสมุทร ช่วยบรรจุกระสอบทราย ที่วิทยาลัยการปกครอง   19 ตุลาคม 2554 – คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ให้กำลังใจและขอบคุณพนักงานจิตอาสาไทยสมุทร...