Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

โค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโท MBA เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 19 เม.ย.59

หลักสูตรปริญญาโท MBA สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หรือ M.B.A. in Modern Trade Business Management หลักสูตรปริญญาโท MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ หรือ M.B.A.... 

ขอเรียนเชิญเรียนรู้ กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลแบบ HomePro วันที่ 21 เม.ย.59 ฟรี !

HomePro ขอเรียนเชิญเรียนรู้ “กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลแบบ HomePro” วันที่ 21 เม.ย.59 ฟรี ! ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษภายใต้ โครงการ Professional... 

ขอเชิญร่วมท้าพิสูจน์! MBA หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่สร้างนักจัดการธุรกิจสมัยใหม่และ Future Leader อย่างแท้จริง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กำหนดจัดกิจกรรม PIM Open House for 2016 MBA Candidates #1 เพื่อเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร MBA ทั้ง 2 หลักสูตร สำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเริ่มศึกษาในปีการศึกษา... 

WOW!! แล้วบอกต่อ เรื่องดีๆที่ทุกคนต้องรู้

เมื่อเร็วๆนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Power of Word of Mouth : กลยุทธ์การตลาดปากต่อปาก”... 

เปิดมิติใหม่ !! MBA – POS ตอบโจทย์ “Future Leader” เก่งสร้างคน เก่งบริหารองค์กร

“ปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา” ใจความสำคัญสำหรับการเปิดมิติใหม่แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ หรือ MBA in... 

ขอเชิญร่วมบรรยายพิเศษฟรี! หัวข้อ การเปิดเสรีทางการค้ากับเศรษฐกิจไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศห้องเรียน MBA ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การเปิดเสรีทางการค้ากับเศรษฐกิจไทย... 

นักศึกษา MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สุดเจ๋ง! คว้าเงินรางวัล 300,000 บาท

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 8  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คิดค้นผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยโซดาเลมอน... 

MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ เปิดห้องเรียนถ่ายทอดประสบการณ์จริงจาก 2 กูรูด้าน HR

เมื่อเร็วๆนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดห้องเรียน MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในห้องเรียนจริงตลอดทั้งวัน... 

รู้จักแฟรนไชส์อย่างรู้จริง กับ ดร.พีระพงษ์ กูรูด้านแฟรนไชส์

เมื่อเร็วๆนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดห้องเรียน MBA ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในห้องเรียนจริง...