NPS มอบเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อส่งเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดโครงการหน่วยแพทย์สัญจร ครั้ง…

NPS ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 สมทบทุนสร้างห้องแรงดันลบ รพ.กบินทร์บุรี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติรวม…

NPS ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ศูนย์ CI อบต.ลาดตะเคียน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด- 19…

NPS มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้ อสม. ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)…

NPS สนับสนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ เสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน สนับสนุนงบประมาณจ้างครู…

NPS มอบถุงปันยิ้ม ในโครงการ เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดกิจกรรม CSR…

NPS มอบชุด PPE รพ.สต.เกาะขนุน เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการทำงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ มอบชุดป้องกันเชื้อโรคสำหรับตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง…

NPS มอบถุงยังชีพให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน จ.ปราจีนบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณากองอาสารักษาดินแดน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดปราจีนบุรี…

NPS สนับสนุนการศึกษา มอบกระดาษ A4 เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน โดยมอบกระดาษ…

พนักงานจิตอาสา NPS ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยพนักงานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัดเขาเจริญสุข ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม…

NPS ร่วมสนับสนุนการจัดงานปิดทองประจำปี 2565 วัดศรีโพธิมาลัย จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนการจัดงานปิดทองประจำปี 2565 วัดศรีโพธิมาลัย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมอบของรางวัลสำหรับกิจกรรมตักไข่ปลาภายในงาน…

NPS มอบถุงปันยิ้ม ในโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยส่งมอบถุงปันยิ้ม…
1 2 3 4 5 32