NPS ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565…

NPS จัดกิจกรรม เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 5/2565

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดกิจกรรม CSR…

NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชน มอบไมค์ลอยให้ชมรมส่งเสริมสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS มอบชุดไมค์ลอยให้แก่ชมรมส่งเสริมสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ…

NPS ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร สนับสนุนกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่ชุมชน…

NPS มอบชุด PPE ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการทำงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่…

NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสา คลองโสม น้ำใส เทิดไท้องค์ราชัน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ…

NPS มอบถุงปันยิ้มให้ผู้สูงวัยในชุมชน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดกิจกรรม CSR…

NPS ห่วงใยสุขภาพชุมชน มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ แก่เจ้าหน้าที่ อสม.ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)–NPS ห่วงใยสุขภาพชุมชน มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)…

NPS ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีชมรม ผรส.อ.ศรีมหาโพธิ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)–NPS ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนชมรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอศรีมหาโพธิ…

NPS สนับสนุน เจ้าหน้าที่บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ มอบกล้องวงจรปิด แก่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)–NPS สนับสนุนกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย แก่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน…

NPS ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด–19 มอบแอลกอฮอล์ให้ สส.อ.ศรีมหาโพธิ 200 ลิตร

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)–NPS ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด – 19 มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ…

NPS ห่วงใย เยาวชนปลอดภัยไร้โควิด มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS มอบแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือและพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่โรงเรียน…