Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการประกวดสารคดีภาพถ่าย National Geographic Thailand Photography Contest 2012 ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่อง Season 2 ”

ก้าวแรกของการเป็นนักถ่ายภาพสารคดี กับสุดยอดการประกวดแห่งทศวรรษ!! นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย นิตยสารที่รวบรวมสาระความรู้ และเรื่องราวที่น่าสนใจจากทุกมุมโลก... 

“THE POWER OF VENEERS Season 3”

ขอเชิญนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรง อัดแน่นด้วยความคิดสร้างสรรค์   พร้อมขับเคลื่อนพลังนักออกแบบอย่างเต็มขั้น   ส่งผลงานประกวดออกแบบพื้นที่ดีไซน์ทันสมัย...