Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

นิด้าเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2556

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน... 

หลักสูตร เทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

แนะนำ หลักสูตร เทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) 1.... 

นิด้า เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ปลดล็อคองค์กรด้วยนวัตกรรม เป็นผู้นำใน AEC”‏

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ  “ปลดล็อคองค์กรด้วยนวัตกรรม เป็นผู้นำใน AEC” คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...